oferta

 1. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

  • badanie systemu językowego, stopnia rozumienia mowy, wzorca lateralizacji oraz poziomu sfer poznawczych
  • pierwsza wizyta w gabinecie zawsze jest wizyta diagnostyczną i obejmuje:
   • wywiad
   • badanie
   • indywidualny program i plan terapii
 2. TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  • terapia stymulująca wszystkie funkcje poznawcze (poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe), a także rozwój mowy – budowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych
  • terapia oparta jest o wczesną naukę czytania metodą Prof, Jagody Cieszyńskiej a także wszystkie elementy Szkoły Krakowskiej (zakładka „o nas„)
  • każde zajęcia są:
   • dostosowane do możliwości i umiejętności dziecka
   • prowadzone jako naśladowanie rozwoju dziecka, w tym naśladowanie rozwoju mowy
   • na bieżąco dostosowywane do nowych umiejętności dziecka (zwiększanie trudności ćwiczeń, wprowadzanie nowych elementów terapii)
 3. KOREKCJA WAD WYMOWY

  • dotyczy głównie młodzieży i dorosłych. w przypadku dzieci wywoływanie i utrwalanie głosek, korekcja wad wymowy wchodzi w skład całościowej terapii logopedycznej
  • korekcja wad wymowy obejmuje
   • usprawnianie funkcjonowania aparatu artykulacyjnego
   • ćwiczenia oddechowe
   • ćwiczenia dykcji
   • wywoływanie i utrwalanie pożądanych głosek w mowie spontanicznej
   • dokładne omówienie miejsc i sposobów artykulacji odpowiednich głosek
 4. KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

  • spotkania organizowane dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, specjalistów innych dziedzin
  • istnieje możliwość ustalenia konsultacji/szkoleń grupowych w szkołach, przedszkolach, klubach, gabinetach – tematyka, termin i koszt ustalany indywidualnie
 5. WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA/ WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

  • obejmuje dzieci najmłodsze zarówno zdrowe (w celu stymulacji ogólnorozwojowej) jak i te z podejrzeniem lub diagnozą deficytów rozwojowych, opóźnieniem rozwoju mowy
  • terapia stymulująca wszystkie funkcje poznawcze (poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe), a także rozwój mowy – budowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych
  • terapia oparta jest o wczesną naukę czytania metodą Prof, Jagody Cieszyńskiej a także wszystkie elementy Szkoły Krakowskiej (zakładka „o nas”)
  • każde zajęcia są:
   • dostosowane do możliwości i umiejętności dziecka
   • prowadzone jako naśladowanie rozwoju dziecka, w tym naśladowanie rozwoju mowy
   • na bieżąco dostosowywane do nowych umiejętności dziecka (zwiększanie trudności ćwiczeń, wprowadzanie nowych elementów terapii)
 6. WCZESNA NAUKA CZYTANIA

  • zajęcia prowadzone zgodnie z założeniami metody Prof. Jagody Cieszyńskiej i opierają się na stymulacji funkcji symultanicznych (całościowych, prawopółkulowych) oraz sekwencyjnych (linearnych, lewopółkulowych) a także na powtórzeniu rozwoju mowy dziecka oraz trzech etapach nabywania systemu językowego (powtarzanie, rozumienie, nazywanie/czytanie)
  • nauka czytania rozpoczyna się od globalnego rozpoznawania wyrazów (łatwiejsze, prawopółkulowe) w celu zainteresowania „światem liter” jak również wprowadzenia i przygotowania do dalszej nauki czytania
  • czytanie odbywa się metodą sylabową, gdzi9e każdej sylabie przypisywane jest znaczenie. To nauka znaczeń, a nie liter – nie głoskujemy, nie literujemy, nie nazywamy liter, nie uczymy alfabetu, nie stosujemy analitycznych metod nauki czytania
  • umiejętność czytania wprowadzamy przed umiejętnością pisania
  • w trakcie nauki stosujemy wielkie litery i czcionkę bezszeryfową, a także różne kolory czcionki odpowiadające różnym częściom mowy
 7. TURNUSY LOGOPEDYCZNE

  • 3-dniowe, 4-dnoiowe, 5-dniowe; dłuższe ustalane są indywidualnie
  • 3-5h/dziennie
  • turnusy to bardzo intensywny czas pracy – stymulujący:
   • rozwój mowy i komunikacji
   • funkcje poznawcze
   • rozwój zabawy
   • rozumienie emocji
   • motorykę i grafopercepcję
   • zachowania społeczne
  • zajęcia polecane są w szczególności dzieciom:
   • ze spektrum autyzmu
   • z Zespołem Aspergera
   • z Zespołem Downa
   • z afazją
   • z alalią
   • dwujęzycznym
   • Terminy turnusów dostępne są cały rok.Bardzo prosimy o jak najwcześniejszy kontakt w celu rezerwacji terminu.
 8. PISEMNA OPINIA LOGOPEDYCZNA

  • pisemne podsumowanie diagnozy lub poszczególnych etapów terapii
  • wydawana na życzenie Rodziców
 9. ZAŚWIADCZENIA

  • na uczelnię – w celu podjęcia studiów logopedycznych – po diagnozie sprawności artykulacyjnej
  • do szkoły/przedszkola
  • dla fundacji
  • zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach, ilości godzin, kosztach – wydawane są bezpłatnie