terapeuci

Joanna Ligęza

Jestem logopedą, terapeutą, filologiem polskim – absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doświadczenie zdobywałam pracując w krakowskich gabinetach logopedycznych, angażując się w różne akcje i wydarzenia związane z logopedią oraz pracując z dziećmi na zasadach wolontariatu. Prowadziłam również praktyki dla studentów logopedii,  współpracując z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.
Pracuję z dziećmi autystycznymi, z zespołem Aspergera, dyslektycznymi, z zespołem Downa, z afazją, z alalią, z opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy, z wadami wymowy, z wadami słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dziecięcym porażeniem mózgowym.
Posiadam także doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z wadami wymowy, z afazją (udary, urazy mózgu).
Prowadzę również zajęcia mające na celu przygotowanie dziecka do nauki szkolnej (nauka czytania, ćwiczenia ogólnorozwojowe, dziecięca matematyka).

Prowadzę terapię neurobiologiczną zgodną z założeniami Szkoły Krakowskiej wykorzystując:
– Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania® (J. Cieszyńska),
– gesty wspomagające – gesty artykulacyjne i interakcyjne,
– programowanie języka,
– stymulację słuchową,
– Manualne Torowanie Głosek® (E. Wianecka),
– terapię funkcji wzrokowych,
– stymulację funkcji motorycznych,
– wybór dominującej ręki,
– stymulację pamięci (pamięć symultaniczna i sekwencyjna),
– ćwiczenia kategoryzacji,
– ćwiczenia myślenia przyczynowo – skutkowego,
– kształtowanie zachowań społecznych,
– stymulację lewej półkuli mózgu,
– dzienniki wydarzeń,
– metodę komunikacyjną,
– logoterapię,
– metodę nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego.

Z zapałem wdrażam swoje własne pomysły ćwiczeń, autorskie projekty pomocy dydaktycznych. Do pracy z każdym dzieckiem podchodzę indywidualnie, uwzględniając jego potrzeby, umiejętności i możliwości.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą czteroletniego Kubusia, korzystającą z uroków macierzyństwa (to ono w dużej mierze pozwoliło mi spojrzeć na świat, terapię i dzieci w zupełnie inny sposób). Uwielbiam podróżować i poznawać nieznany świat – ten bliski i ten daleki. Podróże są moją nieustanną inspiracją i natchnieniem.

 

 

Klaudia Wąsik

Jestem filologiem polskim, logopedą i terapeutą.

Ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych oraz medycznych. Obecnie poszerzam swoją wiedzę, biorąc udział w licznych kursach oraz szkoleniach.

Pracuję z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niedosłuchem,dysleksją, dwujęzycznością, alalią, wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy.

W wolnym czasie uwielbiam gotować, podróżować, czytać oraz oglądać filmy i seriale o tematyce historycznej.